Privacy regels

Privacy verklaring AVG.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Harreman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– De vertrouwelijke informatie die tussen u en mij tijdens de intake en consulten worden uitgewisseld, strikt vertrouwelijk zijn en alleen worden gebruikt in mijn praktijk.
– Geen informatie zal inwinnen bij een behandeld arts, therapeut en / of specialist zonder uw toestemming.
– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Voor deze gegevens ben ik verplicht ben om de wettelijke bewaartermijn te handhaven.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperk ik tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
U geeft hierbij toestemming om via uw email adres de nieuwsbrief van praktijkharreman te ontvangen. U kunt zich ten alle tijd afmelden voor deze nieuwsbrief.
– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en u daar te allen tijde toestemming voor vraag om deze gegevens door te geven.
– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u na het doornemen nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.